), wypłacamy zasiłki pogrzebowe w 24h od przyjęcia zlecenia. organizujemy pochówki laickie oraz kremacje i ekshumacje.przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych a także innych rejestrów dla celów obliczania zobowiązań podatkowych.celem działalności kancelarii jest wszechstronna pomo… Read More